برچسب: شنوایی

  • از تست های شنوایی نوزاد چه انتظاری باید داشت؟

    از تست های شنوایی نوزاد چه انتظاری باید داشت؟

    قبل از اینکه نوزاد از بیمارستان به خانه بیاید، آزمایش شنوایی (که غربالگری شنوایی نیز نامیده می شود) دریافت می کند. این آزمایش به شما کمک می کند تا متوجه شوید که آیا نوزاد قبل از آمدن به خانه مشکلی با شنوایی خود دارد یا خیر. اگر تشخیص داده شود که کودک با شنوایی خود […]