برچسب: راه افتادن، نوپا

  • چگونه به کودک کمک کنیم خودش بایستد

    چگونه به کودک کمک کنیم خودش بایستد

    همه در مورد اولین قدم های کودک صحبت می کنند – اما در مورد اولین پایه کودک چطور؟ ممکن است این یک مهارت حرکتی با جشن و شادی زیاد نباشد، اما هی، هنوز یک معامله بسیار بزرگ است!   چه زمانی کودک برای اولین بار شروع به ایستادن با حمایت می کند؟ کودک با کشیدن […]