برچسب: دوقلو، چندقلو

  • آیا دوقلوها به طور همزمان به نقاط عطف رشد می رسند؟

    آیا دوقلوها به طور همزمان به نقاط عطف رشد می رسند؟

    بچه ها را دو برابر کنید، لذت را دو چندان کنید! وقتی دوقلو دارید، طبیعی است که نحوه انجام کارها را با هم مقایسه کنید. شما مقایسه کنید که آنها دوست دارند چه بخورند ، چگونه بازی می کنند و چقدر خوب می خوابند . با توجه به اینکه آنها کارهای زیادی با هم انجام […]