برچسب: آرامش کودک

  • خود تسکین دهنده در کودکان

    خود تسکین دهنده در کودکان

    خود تسکین دهنده چیست؟ درباره این ابزار مهم اجتماعی-عاطفی بیاموزید هیچ احساسی بهتر از این نیست که بتوانید آرام باشید و بگذارید مشکلاتتان از بین بروند. این شکل از راحتی شخصی، خودآرامبخشی نامیده می شود و یک مهارت مهم و مادام العمر است که می تواند به خوابیدن ، مدیریت احساسات ، ایجاد روابط سالم […]