دانش ما پشتوانه شما و فرزندان در قلب ما جا دارند
فرزندپروری یک تخصص است، به همیار رشد نیاز دارد
همیار رشد فرزندتان را انتخاب کرده‌اید؟
قبلی
بعدی

باور اساسی ما
همه بزرگسالان می توانند در صورت دسترسی به دانش، ابزار و انعطاف پذیری ناشی از آموزش به رشد فرزندشان کمک کنند.
ما متعهدیم اطمینان حاصل کنیم که هر کودکی پایه ای برای یادگیری، رشد و رهبری دارد.

30
دوره موفق

215
شرکت کنندگان

18
مشاور و راهنما

1500
منابع اطلاعاتی

رشد و توسعه

ما در مرکز رشد و توسعه مهارت کیدرود به حکم اخلاق، بی مهر و بی توجه از کنار رنجشان نخواهیم گذشت.

برآنیم تا آرامش، شادابی، آگاهی و مهارت را به دستان کوچک و قلب های بزرگشان هدیه دهیم. و تا تحقق این مسئولیت بزرگ اجتماعی و انسانی از پای نخواهیم نشست.

ماموریت ما

کودکان ارزشمندترین موهبت الهی هستند. با بچه هاست که جهانمان رنگ می گیرد. در دنیای کودکان زشتی ها و پلیدی ها جایی ندارند.از کینه و بدخواهی خبری نیست و از این رو تمام کودکان جهان مستحق شادی و آرامش اند. اما کودکانی ناگریز و نا خواسته زودتر از آنچه که باید بزرگ می شوند و کودکی کردن را از یاد می برند، سهم شادیشان را با لقمه نانی عوض می کنند و بازی های کودکانه شان را به دست فراموشی می سپارند.