ماموریت ما

ماموریت ما ایجاد یک بنیان محکم برای کودکان و خانواده‌های آن‌ها با تاکید بر سازماندهی مراحل مهم رشد کودکان نوپا است.

ضرورت اقتصادی

نرخ برگشت سرمایه روی کودکان با افزایش سن رابطه عکس دارد. بیشترین بازدهی مربوط به دوران پیش از دبستان است.

عملکرد تحصیلی مطلوب

همه مطالعات تاثیر مثبت و معنادار و چشم گیر و بلند مدت آموزش های زمان تولد تا ۶ سالگی را روی رشد شناختی (هوش) و عملکرد تحصیلی کودکان نشان داده است. با افزایش سن این تاثیرات کمتر می شوند.

در زمینه توجیه بیولوژیک

هنگام تولد مغز یک نوزاد یک چهارم مغز بزرگسال است و تا ۳ سالگی سه برابر اندازه اولیه خود می شود که ارتباط نزدیک با کیفیت تعاملات فرد با محیط و تجارب گوناگون دارد.