• مراقبت ویژه کودکان چیست؟

مراقبت از ویژه کودکان خدمات مراقبت های اورژانسی ما است که می توانید در صورت عدم دسترسی به مراقبت های اولیه از کودک به آن مراجعه کنید.

به عنوان مثال ، پرستار بچه یا ارائه دهنده مراقبت های معمولی شما ممکن است بیمار یا در تعطیلات باشد. یا شاید شرایط کار شما به طور غیر منتظره تغییر کند ، یا مدرسه یا مهد کودک فرزند شما تعطیل شود. در اینصورت ما یک نیروی ویژه برای شما ارسال میکنیم.

  • چه کسی می تواند از خدمات پشتیبان کیدرود استفاده کند؟

مراقبت های ویژه یک مزیت برای خانواده های مرتبط با شرکت ما است. اگر کارفرمای شما عضو کیدرود

فرم درخواست مراقبت وبژه

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY